Afgelopen weekend stond Groningen stil bij de bevrijding van de stad, deze week precies zeventig jaar geleden. De herdenking van de slag om Groningen werd groots aangepakt, met onder andere de re-enactment van de slag om de Paterswoldseweg, die vlak voor mijn huis plaatsvond. Het was een groot en letterlijk knallend spektakel met tanks, jeeps en vele acteurs, dat de aandacht trok van de landelijke media, waaronder SBS6, de NOS en het NRC. Stanley Butterworth, een Canadese veteraan die zeventig jaar geleden vocht voor de vrijheid van Groningen, zag hoe zijn broer Fred opnieuw sneuvelde.

“Wat vindt jij als historica nou van zo’n re-enactment?” werd mij na afloop gevraagd. Dat is een goede vraag. Historici hebben vaak een negatieve opvatting over het naspelen van historische gebeurtenissen. Ten eerste kan in veel gevallen aan de authenticiteit van de heropvoering getwijfeld worden, al was het alleen maar omdat (historische) wapens in de meeste landen verboden zijn. Afgezien daarvan zou re-enactment een versimpelde en verdraaide weergave van de werkelijkheid zijn, die het grote publiek vervolgens opvat als zijnde de feitelijke waarheid. Bovendien is re-enactment gericht op de ervaring en het opwekken van emotie, waarmee de indruk gewekt wordt dat die universeel zijn en door de jaren heen gelijk blijven. En dat is iets waar de historische wetenschap zich liever verre van houdt.

acteurs reenactment bevrijding Groningen Paterswoldseweg

Hoewel ik mij bewust ben van de tekortkomingen van re-enactment deel ik de negatieve mening van veel van mijn vakgenoten niet. Hoewel niet alles klopte en er inderdaad geen ruimte was voor nuance ging de voorstelling aan de Paterswoldseweg naar mijn mening wel op een respectvolle manier met het verleden om. Het draaide niet alleen om krijgsgeweld, maar ook was een grote rol weggelegd voor het herdenken van Fred Butterworth. Zo werden mensen er (hopelijk) bewust van dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat de geallieerden er een hoge tol voor betaalden.

Re-enactment heeft in mijn optiek dan ook een belangrijke educatieve functie. Het biedt de mogelijkheid om een groot publiek, dat mogelijk nooit een museum bezoekt of een boek leest, in contact te brengen met geschiedenis. Het mag dan geen waarheidsgetrouwe weergave van de geschiedenis zijn zoals die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, misschien inspireert het de bezoekers wel om meer over het verleden te gaan lezen en leren en ook voor de aanwezige kinderen was het wellicht een onvergetelijke ervaring. Wie weet legde de voorstelling aan de Paterswoldseweg zelfs wel de basis voor vele toekomstige geschiedenisstudenten?

Het is elitair om als historicus neer te kijken op vormen van geschiedenis die minder wetenschappelijk zijn dan het onderzoek dat op de universiteit plaatsvindt, maar we moeten niet vergeten dat het vak geschiedenis alleen kan blijven bestaan wanneer kinderen en jongeren geïnspireerd raken door de verhalen uit het verleden. En laten we eerlijk zijn, de kans dat dat een wetenschappelijke monografie vol theoretische verhandelingen dat gevoel teweeg brengt is vrij klein…

Wat vindt u van re-enactment?

Reenactment bevrijding Groningen Paterswoldseweg

Meer foto’s van de re-enactment aan de Paterswoldseweg op 10 april 2015 vindt u op mijn facebook-pagina.

Share