In dit privacybeleid wil Haute Histoire. Geschiedenisprojecten op maat u informeren over de wijze waarop Haute Histoire persoonlijke gegevens verzamelt en hoe hiermee om wordt gegaan. Daarnaast leest u hier wat uw rechten zijn met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Femke Knoop, functionaris gegevensbescherming bij Haute Histoire:

Haute Histoire. Geschiedenisprojecten op maat

Oude Velddijk 19

9321HK Peize

Tel: 06 24728562

e-mail: info@hautehistoire.nl

Persoonsgegevens

Haute Histoire. Geschiedenisprojecten op maat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • IP-adres.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een reactie op de website van Haute Histoire achter te laten, het contactformulier in te vullen of u te abonneren op onze nieuwsbrief.
 • Gegevens over uw surfgedrag op de website van Haute Histoire.
 • Internetbrowsers en apparaat type.
 • Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hautehistoire.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel worden persoonsgegevens verzameld?

Haute Histoire. Geschiedenisprojecten op maat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Haute Histoire verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Haute Histoire. Geschiedenisprojecten op maat neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Haute Histoire. Geschiedenisprojecten op maat) tussen zit.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Haute Histoire. Geschiedenisprojecten op maat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • Personalia worden volgens wettelijke verplichting zeven jaar bewaard.
 • Reacties op de website blijven voor altijd bewaard. Op deze wijze kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.
 • Abonnees van de nieuwsbrief worden na twee jaar inactiviteit verwijderd.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Haute Histoire. Geschiedenisprojecten op maat verstrekt uw gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegegevens verwerken in opdracht van Haute Histoire sluit ik een verwerkersovereenkomst. Haute Histoire blijft verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

Haute Histoire maakt gebruik van de volgende diensten die gegevens verwerken:

 • Transip: voor webhosting en email.
 • WordPress: website, reacties en contactformulier.
 • Mailchimp: nieuwsbrief.

Cookies en vergelijkbare technieken

Haute Histoire. Geschiedenisprojecten op maat gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Haute Histoire. Geschiedenisprojecten op maat gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Haute Histoire. Geschiedenisprojecten op maat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hautehistoire.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Haute Histoire. Geschiedenisprojecten op maat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Haute Histoire. Geschiedenisprojecten op maat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@hautehistoire.nl.

Contact

Haute Histoire. Geschiedenisprojecten op maat

Oude Velddijk 19

9321HK Peize

info@hautehistoire.nl