Soms passen bepaalde anekdotes niet in een artikel of boek, maar zijn ze eigenlijk te leuk om ze de lezer te onthouden. Zo kwam ik op Delpherde website waarmee je ruim 1 miljoen boeken, tijdschriften en kranten kan doorzoeken, een grappig krantenartikel tegen over de vondst van oesterschelpen tijdens de werkzaamheden bij de bouw van het Hirschgebouw in 1912.

Op 17 mei 1911 schreef een journalist van het Algemeen Handelsblad dat bij de sloop van het oude winkelpand van Hirsch twee lagen oesterschelpen onder de fundamenten waren gevonden. “Karrenvrachten vol werden uit den grond te voorschijn gehaald.”[1] Gedacht werd dat de schelpen ooit gebruikt waren om de grond te verstevigen en gelijk te maken. Want, zoals de journalist schreef: “Men kan zich toch moeilijk voorstellen, dat eeuwen geleden soldaten, die bij de Leidsche poort de wacht hadden hun vrijen tijd gebruikten, om oestermaaltijden te organiseeren!”[2]

 

[1] “Oesterschelpen” Algemeen Handelsblad, 17 mei 1911

[2] Idem

Share